Thursday, November 29, 2012

Borang Keahlian


Pasukan Kelana Komunikasi Negeri Johor (KELKOM JOHOR)  
Johor Scout Amateur Radio Crew (JOSRAC) 
Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor

Borang permohonan menjadi ahli. 


1. Nama Penuh:


2. No. Kad Pengenalan:


3. Tarikh Lahir:


4. Alamat Rumah:
5. No. Telefon Pejabat:


6. No. Telefon Rumah:


7. Handphone:


8. Bangsa:


9. Ugama:


10. Tanda-Panggilan Radio Amatur (Jika ada):


11. Persatuan lain yang diceburi:


12. Pekerjaan sekarang:


13. Alamat Majikan:


14. Tempoh keahlian :
 

15. Sebab sebab berminat menjadi ahli pasukan ini:
16. Email:


Saya seperti nama diatas bersedia mematuhi peraturan-peraturan Pasukan ini serta berjanji akan menjalankan kegiatan secara aktif bagi faedah dan kemajuan pergerakan pengakap dengan berpandukan kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.